Categorie: NFT Onderwijs

1 2 3 4

Naarmate de populariteit van NFT’s toeneemt , zoeken zelfs scholen en leraren naar manieren om digitale eigendommen in de klas onder te brengen. NFT’s wonnen vooral aan betekenis bij kunstenaars die ze konden maken en verkopen, waardoor hun werk te gelde werd gemaakt en hun eigendom publiekelijk werd vastgelegd.

Hoewel NFT’s niet erg gebruikelijk zijn in het onderwijs, onderzoeken sommige docenten de mogelijkheden om dit hulpmiddel te gebruiken. Enkele toepassingen van NFT in het onderwijs zijn het maken en verspreiden van animatie beelden die door studenten zijn ontwikkeld of NFT-studieboeken en dergelijke. Digitale tekstboeken kunnen worden doorverkocht en op elke doorverkoop kunnen royalty’s worden verdiend.

Sommige scholen zetten NFT’s al in voor verschillende toepassingen. Het belangrijkste aspect van een blockchain dat het meest wordt gebruikt is het gedecentraliseerde register. Dit helpt bij het bijhouden van een publiek toegankelijk dossier met profielen van leerkrachten en prestaties van leerlingen. Daarnaast wordt voorkomen dat studenten hun academische referenties of certificaten vervalsen.

Ook als een leerkracht of opvoeder een moeilijk gebied uitstekend heeft afgelegd, kan hij of zij een beloning krijgen in de vorm van NFT’s, die informatie kunnen bevatten over zijn of haar prestaties. Deze kunnen dienen als een permanent dossier gedurende hun hele academische carrière en misschien ook daarna. Een ander voorbeeld is het creëren van een betrokkenheidsplatform om motivatie te bevorderen door NFT-badges uit te reiken wanneer leerlingen bepaalde cijfers halen of bepaalde belangrijke mijlpalen bereiken.

Daarnaast kunnen scholen digitale projecten of boeken ontwikkelen en dezeals NFT’s verkopen op de blockchain. Het verkregen geld zou gebruikt kunnen worden voor ontwikkelingsactiviteiten. Daarnaast gebruiken sommige docenten ook NFT-tokens om hun leerlingen te belonen. Deze tokens hebben geen geldwaarde. In plaats daarvan staan ze voor academische prestaties, zoals bijvoorbeeld het slagen voor een examen. De NFT bevat unieke informatie over de prestaties van de student.

Onderwijssectoren over de hele wereld overwegen om creativiteit niet alleen in de kunst te stimuleren, maar ook op het gebied van ondernemerschap en bedrijfsontwikkeling. De beste manier om dat te bereiken is door de concepten van opkomende technologieën zoals blockchains, NFT’s en cryptocurrency in het curriculum op te nemen.

Deze categoriepagina is gewijd aan NFT Onderwijs en we brengen je het laatste nieuws, updates en meer hierover!